Vad kostar en ny tand egentligen?

Tandläkare priser för undersökning och tandvård

Tandense i Klippan är anslutna till det statliga tandvårdsstödet. Det innebär att vi automatiskt minskar din räkning för tandvård med tandvårdsbidraget du får.

När det gäller den första undersökningen har vi satt priset för undersökningen så lågt som 95:-*, så att alla ska ha råd.

Bra tandvård kostar, förstås. Men med ny teknik och moderna arbetssätt vill vi ge dig bästa tänkbara tandvård för dina pengar.

Här nedan hittar du priser för några av de vanligaste åtgärderna, exklusive tandvårdsbidrag. Kontakta oss gärna om du har några frågor!

Mer om hur det allmänna tandvårdsbidraget fungerar kan du t ex hitta på forsakringskassan.se.

*Vi använder ditt allmänna tandvårdsbidrag upp till 600 kr om det finns, men oavsett så betalar du alltid bara 95 kr för en basundersökning.

Tandläkare pris med modern utrustning

Prislista vanlig tandvård

p101Basundersökning, utförd av tandläkare95.00
p103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare705,00
p103JKompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare.1015,00
p107Omfattande undersökning, utförd av tandläkare1395,00
p108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare2435,00
p111Basundersökning, utförd av tandhygienist95.00
p112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist1175,00
p113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist455,00
p114Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist735,00
p115Konsultation specialisttandvård1395,00
p116Konsultation specialisttandvård, omfattande2595,00
p121Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition80,00
p123Röntgenundersökning, helstatus1195,00
p124Panoramaröntgenundersökning725,00
p125Röntgenundersökning, extraoral705,00
p126Röntgenundersökning, omfattande1495,00
p127Röntgenundersökning, delstatus295,00
p128Röntgenundersökning, större delstatus455,00
p131Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-31645,00
p132Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus1955,00
p133Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder2135,00
p134Tomografiundersökning, fyra kvadranter2605,00
p141Analoga studiemodeller för behandlingsplanering845,00
p142Digitala studiemodeller för behandlingsplanering845,00
p161Salivsekretionsmätning905,00
p162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning675,00
p163Biopsi1995,00
p164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)1015,00
p201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem750,00
p204Profylaxskena, per skena1015,00
p205Fluorbehandling, kortare behandlingstid395,00
p206Fluorbehandling495,00
p207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten395,00
p208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande745,00
p209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande1155,00
p301Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande695,00
p301JSjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande.995,00
p302Sjukdoms- eller smärtbehandling1215,00
p302JSjukdoms- eller smärtbehandling.1495,00
p303Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande1775,00
p303JSjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande. 1770.00
p304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande2745,00
p304JSjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande.2995,00
p311Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem645,00
p312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem345,00
p313Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer1995,00
p314Beteendemedicinsk behandling750,00
p321Icke-operativ behandling av kariessjukdom795,00
p322Stegvis exkavering1695,00
p341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande795,00
p342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande1405,00
p343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande2105,00
p362Lustgassedering, per gång1995,00
p401anduttagning, en tand1595,00
p402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand2525,00
p403Tanduttagning, enkel950,00
p404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant4295,00
p405Omfattande dentoalveolär kirurgi7995,00
p406Tanduttagning, övertalig tand1505,00
p407Övrig kirurgi eller plastik2950,00
p408Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande5995,00
p409Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd2125,00
p410Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd1895,00
p420Implantat, per styck, tilläggsåtgärd3795,00
p421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat7745,00
p422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik2035,00
p423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat9675,00
p424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik2285,00
p425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat11935,00
p426Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik3045,00
p427Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant4885.00
p428Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant5895.00
p429Kirurgiskt avlägsnande av implantat5050,00
p430Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd1860.00
p431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd2915,00
p432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation per kvadrant, tilläggsåtgärd2545,00
p435Avlägsnande av ett implantat1950,00
p436Avlägsnande av ett implantat, enkel750,00
p446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd2225.00
p447Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd1500.00
p448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd920.00
p451Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–34795,00
p452Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–35995,00
p453Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–34795,00
p454Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–36050,00
p480Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd595,00
p501Rensning och rotfyllning, en rotkanal4595,00
p502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler5535,00
p503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler6945,00
p504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler7565,00
p520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1225,00
p520JAkut endodontisk behandling, annan behandlare.1425.00
p521Akut trepanation och kavumextirpation1085,00
p521JAkut trepanation och kavumextirpation. 1385,00
p522Komplicerad rotkanallokalisation1015,00
p523Stiftborttagning1650,00
p541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle6515,00
p542Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd3515,00
p601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena4845,00
p602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena4845,00
p603Reponeringsskena, per skena0.00
p604Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena2845,00
p606Motorisk aktivering950,00
p607Bettslipning för ocklusal stabilisering1015,00
p701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand895,00
p702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1595,00
p703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1995,00
p704Fyllning av en yta på molar eller premolar1150,00
p705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1695,00
p706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar2125,00
p707Krona i plastiskt material, klinikframställd2335,00
p708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd950,00
p800Permanent tandstödd krona, en per käke7850,00
p801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke6775,00
p802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift4235,00
p803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift1850.00
p804Hängande led vid tandstödd protetik, per led2975,00
p805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd2290.00
p806Radikulärförankring vid avtagbar protes4115.00
p807Semipermanent krona eller hängande led, per led2990.00
p808Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner4105.00
p809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1450,00
p811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd795,00
p812Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats1810.00
p813Broreparation med tandteknisk insats5495.00
p814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande8115.00
p815Sadelkrona9495.00
p822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder4465.00
p823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder6285.00
p824Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad14645,00
p825Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments15070.00
p826Attachments, per styck350,00
p827Hel underkäksprotes12450,00
p828Hel överkäksprotes12450,00
p829Immediatprotes, hel käke8465.00
p831Justering av avtagbar protes750,00
p832Lagning av protes eller tillsättning av protestand1995,00
p833Rebasering av protes3450,00
p834Lagning av protes där avtryck krävs2975,00
p835Rebasering och lagning av protes4075,00
p836Komplicerad lagning av protes5100,00
p837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes8005.00
p839Inmontering av förankringselement3645.00
p845Ocklusionskorrigerande bettslipning2370.00
p846Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering5365.00
p847Klammerplåt4835.00
p848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition775,00
p850Implantatstödd krona, en per käke10875,00
p852Implantatstödd krona, flera i samma käke8445,00
p853Hängande led vid implantatstödd bro2675.00
p854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led2850,00
p855Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat845,00
p856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led2250,00
p857Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat950,00
p858Distans inkl distansskruv, per styck1950,00
p859Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd1950,00
p861Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat38660.00
p862Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat45155,00
p863Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat47185,00
p865Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat eller fler implantat41135,00
p871Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat23275,00
p872Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat23855.00
p873Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler29655,00
p874Tillägg för alveolarbar på två implantat5345.00
p875Tillägg för alveolarbar på tre implantat8385.00
p876Tillägg för alveolarbar på fyra implantat8385.00
p877Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement17535.00
p878Förankringselement täckprotes, per styck550,00
p881Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande2775,00
p883Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats6225,00
p884Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs9855,00
p888Fästskruv/broskruv, per styck450,00
p889Distansskruv, per styck775,00
p892Läkdistans, per styck750,00
p893Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat1315.00
p894Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat1375.00
p895Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat1735.00
p896Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat1870.00
p900Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader11955.00
p901Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år19750,00
p902Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år22490.00
p903Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år26606.00
p904Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år33105.00
p905Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år27550,00
p906Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år29575.00
p907Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år34110.00
p908Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år41295.00
p921Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand2055,00
p922Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar2055,00
p925Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation12655,00
p926Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona10725,00
p928Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation2515,00
p929Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona8795,00
p940Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro19745,00
p941Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på19745,00