Vad kostar bra tandvård?

Tandense är anslutna till det statliga tandvårdsstödet. Det innebär att vi automatiskt minskar din räkning för tandvård med tandvårdsbidraget du får.

När det gäller den första undersökningen gör vi dock ett undantag och använder inte tandvårdsbidraget. Istället har vi satt priset för undersökningen så lågt som 95:-, så att alla ska ha råd.

Vi tycker det är bättre att tandvårdsbidraget går till att åtgärda eventuella problem, t ex karies. Och hittar vi inget sparas bidraget till nästa år, då det kanske behövs (du får spara bidraget i max 24 mån).

Bra tandvård kostar, förstås. Men med ny teknik och moderna arbetssätt vill vi ge dig bästa tänkbara tandvård för dina pengar.

Här nedan hittar du priser för några av de vanligaste åtgärderna, exklusive tandvårdsbidrag. Kontakta oss gärna om du har några frågor!

Mer om hur det allmänna tandvårdsbidraget fungerar kan du t ex hitta på forsakringskassan.se.

Modern tandvård

Prislista vanlig tandvård

Åtgärd Pris
Basundersökning, utförd av tandläkare (Åtgärd 101) Detta ingår bland annat: • Undersökning och diagnostik • Vid behov, upp till fyra röntgenbilder • Riskbedömning • Hälsoinformation • Upp till fem minuter förebyggande åtgärder • Om undersökningen visar att patienten behöver mer omfattande behandling lämnas skriftligt kostnadsförslag

95:-

Vi använder inte ditt tandvårdsbidrag
Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (Åtgärd 103) Används exempelvis vid: • Utredning och diagnostik av akuta tillstånd • Kontroll av befintlig sjukdom eller behandlingsresultat • Komplettering till åtgärd 101, 111 eller 112 när fördjupad utredning krävs 600:-
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist (Åtgärd 112) Detta ingår bland annat: • Undersökning och diagnostik inom tandhygienistens kompetensområden (karies och parodontit) • Riskbedömning • Hälsoinformation • Vid behov, upp till fyra röntgenbilder • Upp till tio minuter förebyggande åtgärder • Om undersökningen visar att patienten behöver mer omfattande behandling lämnas skriftligt kostnadsförslag 1.060:-
Röntgenundersökningen, bild, eller flera bilder av en tandposition (Åtgärd 121) 60:-
Fluorbehandling (Åtgärd 205) Kortare behandling 185:-
Fluorbehandling (Åtgärd 206) 365:-
Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande (Åtgärd 301) 585:-
Behandling av tandlossningssjukdom, mindre omfattning (Åtgärd 341) Behandling av lindriga tandlossningsproblem 555:-
Behandling av tandlossningssjukdom, större omfattning (Åtgärd 342) Behandling av omfattande tandlossningsproblem 1.270:-
Tanduttagning (enkel) en tand (Åtgärd 401) Bedövning ingår 1.450:-
Fyllning av en yta på kindtand eller oxeltand (Åtgärd 704) Bedövning ingår 1.035:-
Fyllning av två ytor på kindtand eller oxeltand (Åtgärd 705) Bedövning ingår 1.540:-
Kod Åtgärd Refpris ATV 2022 Tandense ATV 2022
100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning, utförd av tandläkare 900 995
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 390 600
103 J Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare. Kvälls- och helgtaxa 150% 900
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 110 1 299
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 805 2112
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 690 810
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 895 1 060
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 290 340
114 Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist 550 645
Åtgärder för röntgenundersökning
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 60 75
123 Röntgenundersökning, helstatus 850 995
124 Panoramaröntgenundersökning 550 645
125 Röntgenundersökning, extraoral 540 635
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 035 1215
127 Röntgenundersökning, delstatus 205 240
128 Röntgenundersökning, större delstatus 350 410
Åtgärder för tomografiundersökning
131 Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 1 035 1215
132 Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 1 335 1565
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 1 635 1915
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1 935 2265
Övriga åtgärder vid undersökning och diagnostik
141 Analoga studiemodeller för behandlingsplanering 615 720
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering 445 525
161 Salivsekretionsmätning 655 770
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 400 470
163 Biopsi 1 100 1290
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 675 790
200 Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 530
204 Profylaxskena, per skena 845 989
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 185 220
206 Fluorbehandling 365 430
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 290 340
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 555 650
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 865 1015
300 Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 425 585
301 J Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande. Kvälls- och helgtaxa 150% 880
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 800 940
302 J Sjukdomsbehandlande åtgärder. Kvälls- och helgtaxa 150% 1 200
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 180 1385
303 J Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande. Kvälls- och helgtaxa 150% 1 770
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 765 2065
304 J Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande. Kvälls och helgtaxa 150% 2 650
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 530
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 180 215
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 125 1320
314 Beteendemedicinsk behandling 520 610
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 455 535
322 Stegvis exkavering 1 175 1375
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 555 650
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 085 1 270
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 630 1910
362 Lustgassedering, per gång 865 1015
400 Kirurgiska åtgärder
Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi
401 Tanduttagning, en tand 1 115 1 450
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 585 2 295
403 Tanduttagning, enkel 445 525
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant 3 275 3835
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 370 5115
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 115 1305
407 Övrig kirurgi eller plastik 2 160 2525
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 4 370 5115
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd 1 605 1890
410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd 870 1 450
Implantatkirurgiska åtgärder
420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd 2 945 3450
420-1 Implantat utöver standardutförande, per styck 3 900
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3 295 3860
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 580 1850
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 4 795 5615
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 770 2075
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 6 635 7765
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 365 2770
427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 4 175 4885
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 5 040 5895
428-1 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant, utöver standardmaterial Faktiskt pris
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat 4 115 4815
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller i implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 1 590 1860
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 650 2 650
431-1 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd, utöver standardmaterial Faktiskt pris
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation per kvadrant, tilläggsåtgärd 1 975 2315
432-1 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation per kvadrant, tilläggsåtgärd, utöver standardmaterial Faktiskt pris
435 Avlägsnande av ett implantat 1 075 1260
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 195 230
Parodontalkirurgiska åtgärder
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 900 2225
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 280 1500
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 785 920
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 3 410 3990
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 4 715 5520
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 3 590 4200
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 4 715 5520
480 Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd 340 395
500 Rotbehandling
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 565 4175
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 295 5030
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 390 6310
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 875 6875
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 950 1115
520 J Akut endodontisk behandling, annan behandlare. Kvälls- och helgtaxa 150% 1 425
521 Akut trepanation och kavumextirpation 840 985
521 J Akut trepanation och kavumextirpation. Kvälls- och helgtaxa 150% 1 260
522 Komplicerad rotkanallokalisation 845 990
523 Stiftborttagning 1 230 1440
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3 840 4495
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 080 1265
600 Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 675 4300
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 675 4300
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2 205 2580
606 Motorisk aktivering 550 645
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 785 920
700 Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 635 745
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 010 1185
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 240 1455
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 815 1045
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 195 1 540
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 595 1 930
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 810 2120
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 575 675
800 Protetiska åtgärder
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 005 7 100
800-2 Permanent tandstödd krona, en per käke, ädelmetall Faktiskt pris
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4 665 5460
801-1 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, helkeramisk 5 760
801-2 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, ädelmetall Faktiskt pris
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 290 3850
802-1 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, ädelmetall Faktiskt pris
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 580 1850
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 285 2675
804-1 Hängande led vid tandstödd protetik, per led, helkeramiskt 3 350
804-2 Hängande led vid tandstödd protetik, per led, ädelmetall Faktiskt pris
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1 955 2290
805-1 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, helkeramisk 2 530
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 575 4115
806-1 Radikulärförankring vid avtagbar protes, ädelmetall Faktiskt pris
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 555 2990
808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner 3 505 4105
808-1 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner, ädelmetall Faktiskt pris
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 090 1280
Reparation av tandstödd protetik
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 605 710
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 545 1810
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 695 5495
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8 115 8 115
815 Sadelkrona 5 420 9495
815-1 Sadelkrona, helkeramisk 6 505
Avtagbar protetik
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 815 4465
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 370 6285
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 11 380 13315
824-1 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad, utöver standardmaterial Faktiskt pris
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12 880 15070
825-1 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments, utöver standardmaterial Faktiskt pris
826 Attachments, per styck 100 120
827 Hel underkäksprotes 9 665 11310
828 Hel överkäksprotes 9 665 11310
829 Immediatprotes, hel käke 7 235 8465
Reparation av avtagbar protes
831 Justering av avtagbar protes 395 465
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 305 1530
833 Rebasering av protes 2 665 3120
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 030 2375
834-1 Lagning av protes där avtryck krävs, utöver standardmaterial Faktiskt pris
835 Rebasering och lagning av protes 3 165 3705
835-1 Rebasering och lagning av protes, utöver standardmaterial Faktiskt pris
836 Komplicerad lagning av protes 3 960 4635
836-1 Komplicerad lagning av protes, utöver standardmaterial Faktiskt pris
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 840 8005
837-1 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes, utöver standardmaterial Faktiskt pris
839 Inmontering av förankringselement 3 115 3645
839-1 Inmontering av förankringselement, utöver standardmaterial Faktiskt pris
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 025 2370
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 4 585 5365
847 Klammerplåt 4 130 4835
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 575 675
Implantatprotetiska åtgärder
850 Implantatstödd krona, en per käke 8 445 9885
850-1 Implantatstödd krona, en per käke, helkeramisk 9885
850-2 Implantatstödd krona, en per käke, ädelmetall Faktiskt pris
852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 6 550 7665
852-1 Implantatstödd krona, flera per käke, helkeramisk 7 680
852-2 Implantatstödd krona, flera per käke, ädelmetall Faktiskt pris
853 Hängande led vid implantatstödd bro 2 285 2675
853-1 Hängande led vid Implantatstödd bro, helkeramisk 3 350
853-2 Hängande led vid Implantatstödd bro, ädelmetall Faktiskt pris
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 230 2610
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 560 660
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 580 1850
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 505 595
858 Distans inklusive distansskruv, per styck, standardutförande titan 1 315 1540
858-1 Distans inklusive distansskruv, per styck, individuellt utformad titan 1 800
858-2 Distans inklusive distansskruv, per styck, individuellt utformad zirkonia 3 200
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd, standardutförande titan 1 120 1315
859-1 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd, individuellt utformad titan 1 350
859-2 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd, individuellt utformad zirkonia 3 000
861 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 33 045 38660
861-1 Implantatstödd bro, överkäke, fyra implantat, fräst cara I bridge alt isus, createc. Metall/acryl 41 770
861-2 Implantatstödd bro, överkäke, fyra implantat, fräst cara I bridge alt isus, createc. Metall/keramik 44 715
861-3 Implantatstödd bro, överkäke, fyra implantat, zirconium/helkeramik Faktiskt pris
862 Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat 35 085 41050
862-1 Implantatstödd bro, överkäke, fem implantat, fräst cara I bridge alt isus, createc. Metall/acryl 43 405
862-2 Implantatstödd bro, överkäke, fem implantat, fräst cara I bridge alt isus, createc. Metall/keramik 46 920
862-3 Implantatstödd bro, överkäke, fem implantat, zirconium/helkeramik Faktiskt pris
863 Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat 36 660 42895
863-1 Implantatstödd bro, överkäke, sex implantat, fräst cara I bridge alt isus, createc. Metall/acryl 47 880
863-2 Implantatstödd bro, överkäke, sex implantat, fräst cara I bridge alt isus, createc. Metall/keramik 51 165
863-3 Implantatstödd bro, överkäke, sex implantat, zirconium/helkeramik Faktiskt pris
865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat eller fler implantat 31 960 37395
865-1 Implantatstödd bro, underkäke, fyra implantat, fräst cara I bridge alt isus, createc. Metall/acryl 43 040
865-2 Implantatstödd bro, underkäke, fyra implantat, fräst cara I bridge alt isus, createc. Metall/keramik 45 575
865-3 Implantatstödd bro, underkäke, fyra implantat eller fler implantat, zirkonia/helkeramik Faktiskt pris
871 Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat 18 085 21160
871-1 Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat, utöver standardutförande Faktiskt pris
872 Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 20 385 23855
872-1 Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat, utöver standardutförande Faktiskt pris
873 Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler 23 040 26960
873-1 Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler, utöver standardutförande Faktiskt pris
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 4 565 5345
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 5 380 8385
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 7 165 8385
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 14 985 17535
878 Förankringselement täckprotes, per styck 295 350
Reparation av implantatstödd protetik
881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 160 1360
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats 3 125 5660
884 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 7 655 8960
888 Fästskruv/broskruv, per styck 185 220
889 Distansskruv, per styck 385 455
892 Läkdistans, per styck 345 405
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 120 1315
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 175 1375
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 480 1735
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 595 1870
Övriga åtgärder vuxna (Ingen ersättning från Försäkringskassan)
Laboratorieframställt inlägg på molar eller premolar. 4 100
Används alltid i kombination med antingen åtgärd 704, 705 eller 706.
Laboratorierframställd fasad. Åtgärden används alltid i kombination med åtgärd 703 3 780
Sedering med bensodiazepiner, per tillfälle 815
Administrationskostnad i samband med narkos 2 595
Kompletterande tandtekniskt arbete Faktiskt pris
Tillkommande materialkostnad Faktiskt pris
Kompletterande behandling. Tidsdebitering, per timme 1 755
Skriftligt intyg 1 000
Rättsintyg 1 500
Faktureringsavgift 50
Besök hos tandläkare som debiteras enligt sjukvårdstaxan 200
Besök hos tandhygienist som debiteras enligt sjukvårdstaxan 100
Uteblivande och sent återbud, vuxna (från året man fyller 24 år)
Uteblivande tandläkare 400
Uteblivande tandhygienist 400
Uteblivande tandsköterska 200
Uteblivande tandläkare. Patientkategori nödvändig tandvård och korttid 400
Uteblivande tandhygienist. Patientkategori nödvändig tandvård och korttid 200
Uteblivande tandsköterska. Patientkategori nödvändig tandvård och korttid 200
Uteblivande och sent återbud (20-23 år)
Alla yrkeskategorier 300
Övriga åtgärder barn (ingen ersättning från Försäkringskasssan)
Tidsdebitering + eventuellt material och tandteknisk kostnad för åtgärder som ej ingår i Region Skånes lagstiftade ansvar för fullständig, regelbunden och kostnadsfri tandvård. Per timme. 1 755
Diastemaslutare/luckhållare, cross elastic 1 565
Lingualbåge, EOD 6 810
Fixplåt, labialbåge, sektionsbåge 6 065
Aktivator, quad-helix (QH) 8 375
Kombinationsbehandling till exempel fixplåt eller QH och aktivator vid index 2c, steg 1 5 190
Samma som ovan steg 2 7 090
Förlorad tandteknikerframställd retentionsapparat, ersätts en gång 1 420
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 11 955 17500
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 17 955 19900
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 22 490 29900
903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 26 605 29900
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 33 105 29900
905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 25 045 33500
906 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 29 575 35500
907 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 34 110 35500
908 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 41 295 35500